თარო

  • Rack

    თარო

    პროდუქტის აღწერა: Rack პროცესი, რომლის დროსაც ინსინერაციის გრეი ხასიათდება საშუალებით, რომელიც იქ მიედინება. გრეტს აქვს ფურცელი ლითონისგან გაკეთებული მთელი რიგი ღრუ ფირფიტები. თითოეული ფირფიტა მდგომარეობს შემდეგ ფუძეზე. თითოეული ფირფიტის ერთ მხარეს მოწყობილია შეერთების მილი, ხოლო გამდინარე მილისთვის განლაგებული მილის მოწყობილია თითოეული ფირფიტის მეორე მხარეს. ცალკეულ ფირფიტებს კვეთს მილის ელემენტების სიმრავლე, რომლებიც იხსნება ფირფიტების ზედა მხარეს. პირველადი ჰაერი არის ...